Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.91.675

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1930 r.
§  1. Członkowie państwowej Rady kolejowej oraz zastępcy członków są mianowani względnie wybierani na okres trzechletni, który rozpoczyna się z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim składu Rady na podstawie dokonanych wyborów względnie mianowań Miejsce opróżnione w państwowej Radzie kolejowej przed upływem trzechlecia obsadza się tylko na okres do końca trzechlecia.