Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.87.643

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE
MINISTRA SKARBU
z dnia 27 września 1921 r.
do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 19 września 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru austrjackiego.

Na mocy § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 września 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru austrjackiego (Dz. U. Rz. P. № 85 poz. 611) zarządza się co następuje:
§  1. Zwrot podatku od piwa w wypadkach przewidzianych w § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1921 r. wydanego celem wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru austrjackiego i Dz. Ust. Rz. P. № 53 poz. 337) wynosi 500 mk. za hektolitr piwa, względnie 125 mk. za stopień hektolitrowy ekstraktu.
§  2. Pozostałe postanowienia wspomnianego w § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z 31 maja 1921 r. mają zastosowanie również przy wykonaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 września 1921 r. w tym samym przedmiocie wydanego.
§  3. Do-sprowadzania piwa z b. zaboru pruskiego nie jest potrzebne zezwolenie izby skarbowej.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie równocześnie z powołanem we wstępie rozporządzeniem Rady Ministrów.