Rozmieszczenie sądów powiatowych w powiecie prużańskim w okręgu sądu okręgowego w Grodnie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.2.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 grudnia 1930 r.
o rozmieszczeniu sądów powiatowych w powiecie prużańskim w okręgu sądu okręgowego w Grodnie.

Na podstawie art. 270 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr . 12, poz. 93) zarządzam co następuje:
Znosi się sąd powiatowy w Szereszowie.
Gminy: Horodeczno, Kotrę, Suchopol i Szereszów włącza się do okręgu sądu powiatowego w Prużanie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 1931 r.