§ 3. - Rozmieszczenie sądów powiatowych w powiecie prużańskim w okręgu sądu okręgowego w Grodnie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.2.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1931 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 1931 r.