§ 1. - Rozmieszczenie sądów powiatowych w powiecie prużańskim w okręgu sądu okręgowego w Grodnie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.2.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1931 r.
§  1.
Znosi się sąd powiatowy w Szereszowie.