§ 3. - Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie warszawskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.95.826

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1932 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1932 r.