Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie ostrołęckim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.14.65

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 stycznia 1931 r.
o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie ostrołęckim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.

Na podstawie art. 270 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 12, poz. 93) zarządzam co następuje:
Znosi się sąd grodzki w Czerwinie.
Gminy: Czerwin, Goworowo, Piski i Szczawin włącza się do okręgu sądu grodzkiego w Ostrołęce.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1931 r.