§ 3. - Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie ostrołęckim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.14.65

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1931 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1931 r.