§ 2. - Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie ostrołęckim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.14.65

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1931 r.
§  2.
Gminy: Czerwin, Goworowo, Piski i Szczawin włącza się do okręgu sądu grodzkiego w Ostrołęce.