§ 1. - Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie ostrołęckim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.14.65

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1931 r.
§  1.
Znosi się sąd grodzki w Czerwinie.