Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie garwolińskim w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.96.739

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 października 1931 r.
o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie garwolińskim w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach.

Na podstawie art. 270 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 12, poz. 93) zarządzam co następuje:
Znosi się sąd grodzki w Sobieniach Jeziorach.
Gminy: Osieck, Sobienie Jeziory, Warszawice i Wilgę włącza się do okręgu sądu grodzkiego w Garwolinie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1931 r.