Rozłożenie unifikacji wyrobów tytoniowych na stopniowe okresy. - Dz.U.1923.38.257 - OpenLEX

Rozłożenie unifikacji wyrobów tytoniowych na stopniowe okresy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.38.257

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 22 marca 1923 r.
w przedmiocie rozłożenia unifikacji wyrobów tytoniowych na stopniowe okresy.

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. № 47, poz. 409) zarządza się co następuje:
Przewidziane w § 16 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 29 października 1922 r. (Dz. U. R. P. № 100 poz. 916) ujednostajnienie sposobu produkcji papierosów i tytoniów krajanych tak w fabrykach rządowych jak i prywatnych, odracza się z terminu 1 kwietnia 1923 r. na czas późniejszy, który ustanowi się osobnem rozporządzeniem Ministra Skarbu.
Przy zgłaszaniu wyrobów tytoniowych celem uzyskania koncesji na dalszą fabrykacje po myśli rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. № 23 poz. 142) obowiązani są prywatni fabrykanci podać dokładnie wagą tytoniu w papierosach dla każdego wyrabianego gatunku, tudzież wymiary tychże papierosów (długość i grubość z osobnem uwzględnieniem ustnika).
Podana po myśli § 2 niniejszego rozporządzenia waga tytoniu i rozmiary papierosów obowiązują fabrykanta przy dalszej jego produkcji przyczem od ustalonej wagi mieszanki tytoniowej w papierosach dopuszczone jest odstępstwo w maksymalnej wysokości 12% in plus, lub in minus.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.