Art. 8. - Rozliczenie z uczestnikami Społecznego Funduszu Oszczędnościowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.31.123

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1954 r.
Art.  8.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.