Art. 7. - Rozliczenie z uczestnikami Społecznego Funduszu Oszczędnościowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.31.123

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1954 r.
Art.  7.
1.
Traci moc ustawa z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania (Dz. U. z 1948 r. Nr 10, poz. 74, Nr 36, poz. 256 i Nr 52, poz. 415, z 1949 r. Nr 7, poz. 42 i Nr 21, poz. 136, z 1951 r. Nr 33, poz. 258, z 1952 r. Nr 12, poz. 72 i Nr 32, poz. 216).
2.
Rada Ministrów ustali, w jakim zakresie pozostaje w mocy obowiązek uczestnika Społecznego Funduszu Oszczędnościowego - funduszów A, B i D - uiszczenia składek za okres do dnia 31 grudnia 1951 r.