Art. 9. - Rozliczenia pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej. - Dz.U.1958.44.215 - OpenLEX

Art. 9. - Rozliczenia pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.44.215

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1976 r.
Art.  9. 3

Jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązane są na żądanie banku do przedkładania niezbędnych dowodów oraz udzielania wyjaśnień co do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy lub rozporządzeń na jej podstawie wydanych.

3 Art. 9 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. (Dz.U.75.45.231) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1976 r.