Art. 5. - Rozliczenia pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej. - Dz.U.1958.44.215 - OpenLEX

Art. 5. - Rozliczenia pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.44.215

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1976 r.
Art.  5.

Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami ustala w drodze rozporządzenia zasady gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.