Art. 3. - Rozliczenia pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej. - Dz.U.1958.44.215 - OpenLEX

Art. 3. - Rozliczenia pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.44.215

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1976 r.
Art.  3.

Jednostki gospodarki uspołecznionej przeprowadzają wzajemne rozliczenia w formie bezgotówkowej, z wyjątkiem przypadków, które określi Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami w drodze rozporządzenia.