Art. 10. - Rozliczenia pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej. - Dz.U.1958.44.215 - OpenLEX

Art. 10. - Rozliczenia pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.44.215

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1976 r.
Art.  10.

Minister Finansów w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami może w uzasadnionych przypadkach zwolnić poszczególne jednostki gospodarki uspołecznionej lub kategorie takich jednostek od niektórych obowiązków wynikających z ustawy, a jednostki wymienione w art. 1 ust. 2 także od wszystkich obowiązków wynikających z ustawy.