§ 7. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.106 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2023 r.
§  7. 
1. 
Funkcjonariusz, do którego obowiązków należy kierowanie pojazdem, może prowadzić pojazd do 10 godzin na dobę.
2. 
Po 6 godzinach nieprzerwanego prowadzenia pojazdu funkcjonariusz, do którego obowiązków należy kierowanie pojazdem, wykorzystuje przerwę trwającą co najmniej 30 minut.
3. 
W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych lub niedających się przewidzieć okoliczności, wymagających dojazdu do odpowiedniego miejsca postoju ze względu na bezpieczeństwo osób, pojazdu lub rzeczy, funkcjonariusz,

do którego obowiązków należy kierowanie pojazdem, może przedłużyć czas prowadzenia pojazdu ponad określoną normę lub skrócić czas przerwy, pod warunkiem że dłuższe prowadzenie pojazdu nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4. 
Zakres i przyczyny przedłużenia czasu prowadzenia pojazdu funkcjonariusz, do którego obowiązków należy kierowanie pojazdem, wpisuje do dokumentu rejestrującego czas i przebieg pojazdu.