§ 3. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.106 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2023 r.
§  3. 
Funkcjonariusz pełni służbę w rozkładzie czasu służby:
1)
podstawowym;
2)
zmianowym;
3)
zadaniowym.