§ 14a. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.106 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2023 r.
§  14a. 
W przypadku gdy podróż służbowa funkcjonariusza odbywa się z bronią służbową, czas podróży służbowej ewidencjonuje się jako czas służby, z wyłączeniem okresów realizowania prawa do wypoczynku.