§ 13. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.106 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2023 r.
§  13. 
1. 
Wymiar czasu służby funkcjonariusza odbywającego szkolenie jest równoważny z wymiarem czasu określonym w programie szkolenia lub planie zajęć, z wyłączeniem szkolenia odbywanego w systemie skoszarowanym, z uwzględnieniem co najmniej 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku.
2. 
Wymiar czasu służby funkcjonariusza odbywającego podróż służbową lub szkolenie w systemie skoszarowanym jest równoważny z wymiarem czasu poświęconego na wykonywanie jego obowiązków z uwzględnieniem co najmniej 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku.
3. 
Wymiar czasu służby funkcjonariusza realizującego w czasie podróży służbowej zadania służbowe, o których mowa w § 6 ust. 1, jest równoważny z wymiarem czasu poświęconego na wykonywanie jego obowiązków.