§ 1. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.106 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2023 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, tryb udzielania czasu wolnego w zamian za służbę w wymiarze przekraczającym 40 godzin tygodniowo, rodzaj i organizację służby, sposób pełnienia dyżurów domowych, właściwość przełożonych do określenia harmonogramu służby, okoliczności uzasadniające przedłużenie czasu służby ponad ustawowy wymiar oraz niezbędny czas na wypoczynek funkcjonariusza po służbie, sposób prowadzenia ewidencji czasu służby oraz możliwość wprowadzenia odmiennego rozkładu czasu służby i tryb ustalania czasu wolnego w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny.