§ 1. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.444

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2018 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
rozkład czasu służby;
2)
sposób ustalania wysokości uposażenia za przedłużony czas służby;
3)
tryb udzielania czasu wolnego za przedłużony czas służby albo wypłacania uposażenia za przedłużony czas służby;
4)
sposób prowadzenia ewidencji czasu służby.