§ 2. - Rozdział kompetencji Ministra Zdrowia Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.9.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 1924 r.
§  2.
Do kompetencji Ministra Pracy i Opieki Społecznej przechodzą następujące sprawy z kompetencji Ministra Zdrowia Publicznego (art. 2 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. Dz. P. P. P. № 63 poz. 371):
1)
lekarska opieka nad dzieckiem i macierzyństwem bez eugeniki i szpitalnictwa (p. 3 Zaś. Ust. San.),
2)
współdziałanie w sprawach lekarskiej opieki nad inwalidami i kalekami (p. 5 Zaś. Ust. San.),
3)
sprawy osiedleńcze bez hygjeny i sanitarnej inspekcji mieszkaniowej (p. 10 Zast. Ust. San.),
4)
sprawy hygjeny pracy w przemyśle, górnictwie i rzemiosłach, w komunikacji lądowej i wodnej, z zastrzeżeniem współdziałania Ministra Spraw Wewnętrznych oraz odnośnie do przedsiębiorstw państwowych również i innych Ministrów, pod których zarządem znajdują się te przedsiębiorstwa (p. 12. Zaś. Ust. San.),
5)
sprawy opiekuńcze instytucji i towarzystw o celach leczniczych i hygjenicznych (p. 21 Zaś. Ust. San.).