§ 1. - Rozdział kompetencji Ministra Zdrowia Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.9.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 1924 r.
§  1.
Sprawy, podlegające dotychczas kompetencji Ministra Zdrowia Publicznego przechodzą do kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych z wyjątkiem spraw, wyszczególnionych w § 2 niniejszego rozporządzenia.