§ 1. - Rozciągnięcie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną... - Dz.U.2018.1418 - OpenLEX

§ 1. - Rozciągnięcie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1418

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2018 r.
§  1. 
Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stosuje się do działalności kulturalnej prowadzonej przez jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane.