Rozciągnięcie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną... - Dz.U.2017.1841 - OpenLEX

Rozciągnięcie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1841

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowane

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) zarządza się, co następuje:
Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stosuje się do działalności prowadzonej przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowane.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.