Rozciągnięcie przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa... - Dz.U.1939.45.294 - OpenLEX

Rozciągnięcie przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa stanisławowskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.45.294

Akt utracił moc
Wersja od: 17 maja 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 8 maja 1939 r.
o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa stanisławowskiego.

Na podstawie art. 414 ust. (2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. z 1939 r. Nr 34, poz. 216) oraz art. 1 i art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1932 r. w sprawie zniesienia urzędu Ministra Robót Publicznych (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 479) zarządzam co następuje:
Przepisy dla gmin miejskich, zawarte w art. 173, 175, 180, 187, 188, 205, 207, 228, 242 i 244 ust. (1) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. z 1939 r. Nr 34, poz. 216) z zachowaniem odpowiednich przepisów, zawartych w artykułach: 264-269, 271-282, 284-292, 294, 296-303, 305-319 tegoż rozporządzenia, rozciąga się na następujące osiedla województwa stanisławowskiego, położone w obrębie gmin wiejskich:
1.Broszniów Osadaw gm.Broszniówpow.dolińskiego
2.Broszniów" """
3.Krechowice" """
4.Perehińsko"Perehińsko""
5.Rypne"Rypne""
6.Wełdzirz"Wełdzirz""
7.Wygoda"Wygoda""
8.Obertyn"Obertyn"horodeńskiego
9.Hołyń"Hołyń"kałuskiego
10.Wojniłów"Wojniłów""
11.Jabłonów"Jabłonów"kołomyjskiego
12.Gwoździec Miasto"Gwoździec Miasto""
13.Kosmacz"Kosmacz""
14.Słoboda Rungurska"Peczeniżyn""
15.Hryniawa"Hryniawa"kosowskiego
16.Jasienów Górny"Jasienów Górny""
17.Krzyworównia" " """
18.Uścieryki" " """
19.Kosów Stary"Kosów Stary""
20.Smodna" " """
21.Kuty Stare"Kuty Stare""
22.Tudiów" " """
23.Brustury"Pistyń""
24.Pistyń" """
25.Prokurawa" """
26.Szeszory" """
27.Horod"Sokołówka""
28.Jaworów" """
29.Riczka" """
30.Sokołówka" """
31.Żabie"Żabie""
32.Jabłonica"Jabłonica"nadwórniańskiego
33.Mikuliczyn"Mikuliczyn""
34.Porohy"Porohy""
35.Huta" """
36.Sołotwina"Sołotwina""
37.Pasieczna"Zielona""
38.Rafajłowa" """
39.Zielona" """
40.Łanczyn"Łanczyn""
41.Bitków"Pniów""
42.Rosulna"Rosulna""
43.Bukaczowce"Bukaczowce"rohatyńskiego
44.Czercze"Rohatyn""
45.Budyłów"Mikulińce"śniatyńskiego
46.Mikulińce"Mikulińce""
47.Chlebiczyn"Zabłotów""
48.Tułuków"Wołczkowce""
49.Załucze"Załucze""
50.Jezupol"Jezupol"stanisławowskiego
51.Łysiec"Łysiec""
52.Mariampol"Mariampol""
53.Daszawa"Daszawa"stryjskiego
54.Zyżawa"Bratkowce""
55.Duliby"Grabowiec Stryjski""
56.Grabowiec Stryjski"" """
57.Hrebenów"Sławsko""
58.Sławsko" """
59.Tuchla" """
60.Korczyn Rustykalny"Synowódzko Wyżne""
61.Korczyn Szlachecki"" """
62.Synowódzko Wyżne"" """
63.Niżniów"Niżniów"tłumackiego
64.Hnizdyczów"Żydaczów"żydaczowskiego
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie dwóch miesięcy od ogłoszenia.