Rozciągnięcie przepisów o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia na niektóre kategorie tych pracowników. - Dz.U.1952.37.260 - OpenLEX

Rozciągnięcie przepisów o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia na niektóre kategorie tych pracowników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.37.260

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 30 lipca 1952 r.
w sprawie rozciągnięcia przepisów o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia na niektóre kategorie tych pracowników.

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz. U. Nr 36, poz. 332) zarządza się, co następuje:
Przepisy ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz. U. Nr 36, poz. 332) rozciąga się na następujące kategorie fachowych pracowników służby zdrowia: młodsze pielęgniarki, pielęgniarki przyuczone, laborantów dentystycznych, laborantów medycznych, przyuczonych laborantów medycznych, dietetyczki, przyuczone dietetyczki, masażystów (masażystki), przyuczonych masażystów oraz kontrolerów sanitarnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.