Rozciągnięcie przepisów dotyczących trucizn na metanol.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.16.78

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 24 kwietnia 1967 r.
w sprawie rozciągnięcia przepisów dotyczących trucizn na metanol.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o substancjach trujących (Dz. U. Nr 22, poz. 116) zarządza się, co następuje:
Przepisy ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o substancjach trujących (Dz. U. Nr 22, poz. 116) dotyczące trucizn rozciąga się na metanol (alkohol metylowy).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.