Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.26.243

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu w przedmiocie przepisów tymczasowych o moratorjum mieszkaniowem dla pozostających bez pracy z dnia 19 grudnia 1918 r. (Dziennik Praw № 20, poz. 62) na miasta: Warszawę. Łódź, Pabjanice, Zgierz, Ozorków, Tomaszów, Żyrardów, Sosnowiec, Włocławek, Zawiercie, Dąbrowę i Częstochowę.

Na mocy uchwały Rady Ministrów, powziętej na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych, zarządza się w myśl dekretu w przedmiocie przepisów tymczasowych o moratorium mieszkaniowem dla pozostających bez pracy z dnia 19 grudnia 1918 r. (Dziennik Praw № 20, poz. 62) co następuje:
Przepisy powyższego dekretu rozciąga się na Warszawę, Łódź, Pabjanice, Zgierz, Ozorków, Tomaszów, Żyrardów, Sosnowiec, Włocławek, Zawiercie, Dąbrowę i Częstochowę.

Warszawa, dnia 21 marca 1919 r.