Art. 9. - Rozciągnięcie prawa o ustroju adwokatury na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.89.606

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1938 r.
Art.  9.

Do osób wykonywających czasowo zawód adwokata lub aplikanta adwokackiego na podstawie art. 6-8, mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 67, 68 ust. (2) i (3), 69-72, 73 ust. (1), 75-80, 85 i 92 ust. (3) prawa o ustroju adwokatury.