Art. 4. - Rozciągnięcie prawa o ustroju adwokatury na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.89.606

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1938 r.
Art.  4.
(1)
Przed wydaniem zarządzenia na podstawie art. 2 i 3, Minister Sprawiedliwości zasięgnie opinii Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.
(2)
Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości, wydane na mocy art. 2 i 3, nie podlegają zaskarżeniu.