Rozciągnięcie prawa o notariacie na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.89.605

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 listopada 1938 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 18 listopada 1938 r.
o rozciągnięciu prawa o notariacie na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.

Na podstawie art. 55 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje:

Na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego rozciąga się moc obowiązującą prawa o notariacie (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 84, poz. 609) oraz dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. o ograniczeniu praw emerytalnych notariuszów i pisarzy hipotecznych (Dz. U. R. P. Nr 74, poz. 526) ze zmianami, określonymi w artykułach następnych.

Osoby, które odpowiadają warunkom, określonym w art. 7 pkt 1), 2), 3) i 4) prawa o notariacie, w dniu 1 października 1938 r. mieszkały w Republice Czeskosłowackiej i według dotychczasowych przepisów miały w tym dniu kwalifikacje do objęcia stanowiska notariusza, zachowują te kwalifikacje nadal.

Do osób, które w dniu 1 października 1938 r. zajmowały stanowiska kandydatów lub substytutów notarialnych w Republice Czeskosłowackiej, a które odpowiadają warunkom, określonym w art. 7 pkt 1), 2) i 4), stosuje się przepis art. 139 prawa o notariacie, jeżeli Rada Notarialna w Katowicach zaliczy je w poczet aplikantów lub asesorów notarialnych w trybie art. 57 tego prawa

Uprawnienie, przewidziane w art. 125 prawa o notariacie, służy Ministrowi Sprawiedliwości do dnia 31 grudnia 1943 r.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, w stosunku zaś do art. 82 i 142 prawa o notariacie - z dniem 1 stycznia 1940 r.