§ 2. - Rozciągnięcie obowiązku zawierania umów planowych na 1951 rok.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.28.214

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1951 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 30 kwietnia 1951 r.