§ 1. - Rozciągnięcie obowiązku zawierania umów planowych na 1951 rok.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.28.214

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1951 r.
§  1.
Obowiązek zawierania umów planowych na 1951 rok rozciąga się na:
1)
Ministrów: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Kolei oraz Poczt i Telegrafów w zakresie zaopatrzenia podległych im resortów,
2)
Powszechną Organizację "Służba Polsce" w zakresie zaopatrzenia,
3)
Spółdzielnie:
a)
zrzeszone w Związku Spółdzielni Spożywców,
b)
zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska",
c)
zrzeszone w Związku Spółdzielni Pracy,
d)
zrzeszone w Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego, centrali spółdzielczo-państwowej,
e)
Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą "Prasa",
f)
Spółdzielnię Wydawniczą "Książka i Wiedza",
g)
Spółdzielnię Wydawniczo-Oświatową "Czytelnik"

- w zakresie określonym w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o umowach planowych w gospodarce socjalistycznej (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 180).