§ 4. - Rozciągnięcie na Ziemię Wileńską ustaw sanitarnych oraz dotyczących ograniczeń sprzedaży i użycia napojów alkoholowych. - Dz.U.1922.64.569 - OpenLEX

§ 4. - Rozciągnięcie na Ziemię Wileńską ustaw sanitarnych oraz dotyczących ograniczeń sprzedaży i użycia napojów alkoholowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.64.569

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 1922 r.
§  4.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Zdrowia Publicznego w porozumieniu z zainteresowanymi Ministrami.