Rozciągnięcie na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszarów działania samorządowych reprezentacji powiatowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.77.692

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 września 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 września 1922 r.
o rozciągnięciu na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszarów działania samorządowych reprezentacji powiatowych.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r., o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. № 26 poz. 213) zarządza się co następuje:
Moc obowiązującą ustawy z dnia 7 ca 1921 r. w przedmiocie dokonywani." zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko - węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszarów działania samorządowych reprezentacji powiatowych (Dz. U. R. P. № 64 poz. 400) rozciąga się na obszar powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego i brasławskiego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.