Rozciągnięcie na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o fundacjach i o zatwierdzaniu darowizn i... - Dz.U.1923.47.325 - OpenLEX

Rozciągnięcie na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o fundacjach i o zatwierdzaniu darowizn i zapisów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.47.325

Akt utracił moc
Wersja od: 5 maja 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 kwietnia 1933 r.
w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o fundacjach i o zatwierdzaniu darowizn i zapisów.

Na mocy art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. № 26 poz. 213) zarządza się co następuje:
Na ziemie, wskazane w art. 1 i art. 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. № 26 poz. 213) rozciąga się moc obowiązującą dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o fundacjach i o zatwierdzaniu darowizn i zapisów (Dz. P. P. P. № 15 poz. 215),
Wszelkie przepisy prawne, obowiązujące dotychczas na wyżej wymienionym obszarze, sprzeczne z dekretem wymienionym w § 1 niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się. właściwym Ministrom, każdemu w jego zakresie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.