Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.46.281

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 kwietnia 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia na ziemie przynależne do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z umową o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze w dniu 12 października 1920 r., mocy obowiązującej ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców.

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stosunku prawno politycznego na ziemiach przynależnych do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z umową o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z r. 1920 № 16 poz. 93), zarządza się co następuje:
§  1. Na ziemie przynależne do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z umową o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze w dniu 12 października 1920 r., rozciąga się moc obowiązującą ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców (Dz. U. R. P. z r. 1920 № 31 poz. 178).
§  2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.