Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.26.148

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lutego 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia na ziemie przyłączone do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze w dniu 12 października 1920 r. mocy obowiązującej ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń.

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno politycznego na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. № 16 poz. 93) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Ma powyżej wymieniona ziemie rozciąga się moc obowiązująca ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. Ust. R. P. z 1919 r. № 92 poz. 498) ze zmianami, wprowadzonemi ustawą z dnia 15 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 60 poz. 371).
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z dniem tym tracą moc wszelkie obowiązujące dotychczas w powyżej wymienionych ziemiach sprzeczne z niem przepisy.