Rozciągnięcie na województwa: poznańskie i pomorskie oraz na powiat działdowski w województwie warszawskim mocy obowiązującej dekretu o nadzorze nad wyrobem i sprzedażą artykułów zastępczych - surogatów produktów spożywczych i przedmiotów użytku publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.14.80

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lutego 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 lutego 1939 r.
o rozciągnięciu na województwa: poznańskie i pomorskie oraz na powiat działdowski w województwie warszawskim mocy obowiązującej dekretu o nadzorze nad wyrobem i sprzedażą artykułów zastępczych - surogatów produktów spożywczych i przedmiotów użytku publicznego.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszym uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. Nr 75, poz. 511) zarządza się co następuje:
Moc obowiązującą dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o nadzorze nad wyrobem i sprzedażą artykułów zastępczych - surogatów produktów spożywczych i przedmiotów użytku publicznego (Dz. U. R. P, Nr 14, poz. 161) rozciąga się na województwa: poznańskie i pomorskie oraz na powiat działdowski w województwie warszawskim.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Opieki Społecznej.
(1)
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(2)
Jednocześnie traci moc rozporządzenie z dnia 7 marca 1918 r. o zatwierdzaniu zastępczych artykułów żywności (Dz. U. Rz. str. 117).