Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.59.374

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 czerwca 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia na województwa: nowogrodzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego dwóch rozporządzeń Rady Obrony Państwa z dnia 14 lipca i 11 sierpnia 1920 r. o poborze roczników od 1894 do 1885 r.

Na zasadzie art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. № 16, poz. 93) oraz w uzupełnieniu rozporządzenia Rady Ministrów w tym przedmiocie z dnia 19 kwietnia 1921 r. (Dz. Ust. R. P. № 45, poz. 270) - Rada Ministrów zarządza: co następuje:
§  1. Na województwa: nowogrodzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego rozciąga się moc obowiązującą rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 14 lipca 1920 r. w przedmiocie poboru roczników 1894, 1893, 1892, 1891 i 1890 (Dz. Ust. R. P. z r. 1920 № 58, poz. 363) i rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 11 sierpnia 1920 r. w przedmiocie poboru roczników 1889, 1888, 1887, 1886 i 1885 (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 75, poz. 514).
§  2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.