§ 3. - Rozciągnięcie na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski... - Dz.U.1921.91.672 - OpenLEX

§ 3. - Rozciągnięcie na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego mocy obowiązującej dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska artystycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.91.672

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 listopada 1921 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.