Rozciągnięcie na terytorjum W.M. Gdańska umowy handlowej między Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dnia 23 lipca 1923 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.101.907

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lutego 1929 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 7 grudnia 1928 roku
w sprawie rozciągnięcia na terytorjum W. M. Gdańska umowy handlowej między Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dnia 23 lipca 1923 r. 1

Podaje się niniejszem do wiadomości, że umowa handlowa między Polską a Turcją, podpisana w Lozannie dnia 23-go lipca 1923 roku (Dz. U. R. P. z r. 1924. Nr. 39, poz. 409), zostaje na podstawie porozumienia Rządu Polskiego z Senatem W. M. Gdańska i z Rządem Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji rozciągnięta w stosunku do Turcji na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska z dniem 13 grudnia 1928 roku. Powyższe nie odnosi się do tych postanowień wspomnianej umowy, które, na podstawie uprawnień, przysługujących Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do W. M. Gdańska według Traktatu Wersalskiego, weszły już w życie na obszarze Wolnego Miasta Gdańska równocześnie z ich wejściem w życie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Oświadczenie powyższe zastępuje oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1926 roku (Dz. U. R. P. Nr. 127, poz. 752) w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska umowy handlowej pomiędzy Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dnia 23 lipca 1923 roku.
1 Oświadczenie rządowe zmienione przez oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1929 r. (Dz.U.29.11.96) z dniem 27 lutego 1929 r.