Rozciągnięcie na terytorjum W.M. Gdańska konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dnia 23 lipca 1923 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.101.906

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 1928 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 7 grudnia 1928 roku
w sprawie rozciągnięcia na terytorjum W. M. Gdańska konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dnia 23 lipca 1923 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że konwencja osiedleńcza między Polską a Turcją, podpisana w Lozannie dnia 23 lipca 1923 roku (Dz. U. R. P. z 1924 roku Nr. 39, poz. 411), zostaje na podstawie porozumienia Rządu Polskiego z Senatem W. M. Gdańska i Rządem Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji rozciągnięta w stosunku do Turcji na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska z dniem 13 grudnia 1928 roku. Powyższe nie odnosi się do tych postanowień wspomnianej konwencji, które na podstawie uprawnień przysługujących Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do Wolnego Miasta Gdańska według Traktatu Wersalskiego, weszły już w życie na obszarze Wolnego Miasta Gdańska równocześnie z ich wejściem w życie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.