Rozciągnięcie na szereg kolonij, protektoratów i terytoriów pod mandatem brytyjskim konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.18.125

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 1939 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 stycznia 1939 r.
w sprawie rozciągnięcia na szereg kolonij, protektoratów i terytoriów pod mandatem brytyjskim konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarza Generalnego Ligi Narodów, że w wykonaniu postanowień art. 26 ust. 2 konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, podpisanej w Genewie dnia 13 lipca 1931 r. wraz z protokołem podpisania (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 12, poz. 97), Rząd Brytyjski powiadomił Sekretarza Generalnego Ligi Narodów dnia 24 sierpnia 1938 r., że powyższa konwencja i protokół podpisania będą miały zastosowanie w następujących koloniach, protektoratach i terytoriach pod mandatem brytyjskim:
Barbados

Bermudy

Gujana Brytyjska

Fidżi

Państwa Malajskie -

a)
Państwa Malajskie sfederowane:

Negri Sembilan

Pahang

Perak

Selangor

b)
Państwa Malajskie niesfederowane:

Kedah

Perlis

Brunei

Palestyna (z wyłączeniem Transjordanii) Wyspy Św. Heleny i Wniebowstąpienia Transjordania

Wyspy nawietrzne:

Grenada

Św. Wincentego.