Rozciągnięcie na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt. - Dz.U.1923.37.248 - OpenLEX

Rozciągnięcie na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.37.248

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 23 marca 1923 roku
o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) zarządza się w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu co następuje:
Na przewozy kolejami wąskotorowemi, stosującemi taryfę ogólną na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, wyszczególnionemi w rozporządzeniach Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 60, poz. 545), z dnia 18 września 1922 r. (Dz. U. R. P. № 82, poz. 736) i z dnia 23 grudnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 116, poz. 1066), rozciąga się rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 28 marca 1923 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (Dz. U. R. P. № 37 poz. 246) z następującemi odstępstwami i wyjątkami:

A. W części II "Postanowienia taryfowe i wykaz opłat dodatkowych" (Dz. U. R. P. z 1922 r., № 48, poz. 428 i № 60, poz. 545):

W "Wykazie opłat dodatkowych" w punkcie 7 "Opłaty za przetrzymanie wagonu i zajęcie torów" wysokość opłat, ustalona z dniem 1 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 18, poz. 126), zmienia się w sposób następujący:

"w ust. I:zapierwsządobę12.000mk.
"drugą"18.000"
"każdą następną dobą24.000"
w ust. II:zapierwsządobę18.000"
"drugą"24.000"
"każdą następną dobę36.000"

W tymże "Wykazie opłat dodatkowych" w punkcie 11 "Opłaty za nowe nadanie przesyłki na żądanie odbiorcy" wysokość opłat, ustalona z dniem 1 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 18, poz. 126), zmienia się w sposób następujący:

"za każcie 100 kilogramów 120 mk.

najmniej od wagonu:

a)
o ładowności poniżej 5.000 kg. 6.000 "
b)
o ładowności 5000 i więcej kg 12.000 "

B. W części IV "Tablice opłat przewozowych" (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 91, poz. 847, № 113, poz. 1028 oraz z 1923 r. № 17, poz. 112 i № 37 poz. 246):

Dział 1. "Opłaty za przewóz towarów" (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 92, poz. 859),.ustalony punk. B. rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 Sutego 1923 r. (Dz. U. R. P. № 18, poz. 126), podwyższa się o 50%.

C. Część V "Taryfy wyjątkowe" (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 17, poz. 112) nie ma zastosowania na kolejach wąskotorowych.

Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 15 kwietnia 1923 r.