§ 3. - Rozciągnięcie na powiaty: wileński, oszmiański, święciański, trocki i brasławski Ziemi Wileńskiej ustawy z dnia 10... - Dz.U.1923.78.613 - OpenLEX

§ 3. - Rozciągnięcie na powiaty: wileński, oszmiański, święciański, trocki i brasławski Ziemi Wileńskiej ustawy z dnia 10 stycznia 1922 r. w przedmiocie likwidacji serwitutów w województwach: wołyńskiem, poleskiem i nowogródzkiem oraz powiatach: białowieskim, białostockim, bielskim, grodzieńskim, sokólskim i wołkowyskim województwa białostockiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.78.613

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1923 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w czternastym dniu po jego ogłoszeniu i nie ma zastosowania do spraw o likwidacji serwitutów, wszczętych i niezakończonych na mocy przepisów, dotąd obowiązujących na obszarze Ziemi Wileńskiej.